Monday, November 5, 2012

Sunday, November 4, 2012

אני מתחילה פרויקט של "קשר רב דורי"
פרויקט המחזק קשר בין צעירים ומבוגרים

היי
אין יאוש בעולם
כעבור שעה הצלחתי לכתוב משהו
כולי אושר ושמחה